وحید خوش زرع مدیرمسئول تبریز اول: اجراى طرح جراحى اقتصادى توسط دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحى براى واردات بیشتر کالاها و هدفمند سازى یارانه ها مهمترین اتفاق حوزه اقتصاد کشور در طى سه ماه ابتدایى سال ۱۴۰۱ مى باشد.

طبق آمار بانک مرکزى طى چهار دهه گذشته ۳۵۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که متاسفانه در بیشتر مواقع وجود ارز دونرخى در بازار به ایجاد فسادهاى بزرگ در اقتصاد کشور منجر
شده است. 
جراحى اقتصادى بدین معنى است که از هدر دادن
ارز و خروج سرمایه جلوگیرى شود. مواردى که در اقتصاد ایران وجود دارد و قابل جراحى است، در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و باید به آن توجه شود.

آنچه رییس دولت سیزدهم از آن به جراحى اقتصادى تعبیر می کند، به نظر اقتصاددانان تنها راهکار موجود براى مدیریت اقتصادى کشور است.

بى شک مافیاى رانت و فساد همچون گذشته در برابر رئیسى هم خواهند ایستاد، آنها از تریبون هایى که در دست دارند به نام حمایت از طبقه فرودست و در حقیقت در راستاى صیانت از
منافع رانتى خود فریاد وااسفا سر می دهند، با موج سازى رسانه اى به تحریک مردم علیه دولت خواهند پرداخت و تا شکست این تغییر از پاى نخواهند نشست.

جراحى غده سرطانى یارانه هاى غیر مستقیم یکى از مهمترین ضروریات اصلاحات اقتصادى کشور است ولى تنها گام آن نیست. در کنار آن حداقل دو اقدام حیاتى دیگر همچون کنترل
نقدینگى با امتناع دولت از انتشار پول بى پشتوانه و انضباط مالى و همچنین تدبیر براى افزایش سرمایه گذارى در اقتصاد کشور
جهت ایجاد رونق اقتصادى ضرورت دارد.

در کنار این دو مقوله مهم دیگر اولى توجه به بهبود شرایط سیاسى کشورمان در سطح دنیاست که خوشبختانه با برنامه هاى دولت در توجه به کشورهاى همسایه و ادامه مذاکرات هسته اى با کشورهاى اروپایى و آمریکا در حال پیگیرى است و دومى قطع دست دزدان بیت المال هست که
باید با قاطعیت تمام برخورد و اجرا شود تا این جراحى فقطکوچک کردن سفره معیشت مردم نباشد.

در این مسیر علاوه بر تلاش و پیگیرى مسیر درست جراحى اقتصاد کشور همه ما بایستى با اعتقاد راسخ و خلوص نیت بر نصرت الهى و تحقق وعده الهى نیز باور داشته باشیم. همانگونه
که مقام معظم رهبرى نیز در سخنرانى اخیر خود فرمودند" ما در سال ۶۰ ، در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم روى پاى خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم میتوانیم؛ خداى سال ۶۰ ، همان خداى امسال است؛ خداى
دوران هاى سختى و دوران هاى گوناگون یکى است، همه ى سنت هاى الهى هم سر جایش است. سعى کنیم خودمان را مصداق سنّت هاى الهى در راه پیشرفت قرار بدهیم؛ سعى مان این باشد."

دولت در صورت صداقت و عدم طمع براى کاهش هزینه هاى دولت از این محل مى تواند مردم را در این جراحى بزرگ با خود همراه سازد. دولت بایستى همه منابع تخصیصى براى یارانه غیر مستقیم را که معتقد است ۷چ درصد انحراف دارد به صورت نقدى به مردم بپردازد. در این صورت با وجود افزایش اسمى قیمت ها، قطعا شاهد افزایش سطح رفاه عمومى خواهیم بود.

مهمترین بخش این است که اگر جراحى اقتصادى واقعى صورت نگیرد، بار دیگر به نقطه اول باز خواهیم گشت و تبادل پول و افزایش آن در جامعه، ما را به نقطه اول مى رساند.

شنبه 12 فروردین 1402


وضعیت نگران کننده آینده شهر / ساخت و ساز غیر مجاز توسط مدیر ارشد شهرداری! | هفتمین نشست رسانه ای "روح اله رشیدی" عضو شورای شهر تبریز صبح پنجشنبه 25 اسفند برگزار شد.              مسئولیت پذیری در برابر منابع طبیعی و احترام به جامعه و حقوق مشتریان | شرکت صنایع پالایشی پترولیوم آذربایجان براساس احترام به محیط زیست و پاسداشت زمین با ایده «فردایی بهتر برای نسل‌های بعد» فعالیت خود را آغاز نمود و در این راستا با ایجاد اشتغال در منطقه کمتر توسعه یافته هشترود ضمن ایجاد توسعه و رفاه باعث کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ شده است.              برگزاری جشنواره نوروزی "تبریز؛ بهشت ماندگار" / وضعیت خوبی داریم | رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: در حوزه جشنواره نوروزی امسال شرایط ما خاص تر است و باتوجه به این که از 4 فروردین در ماه مبارک رمضان قرار خواهیم داشت، تا سوم فروردین جشنواره "تبریز بهشت ماندگار" را نام گذاری کرده و برنامه های مختلف در مناطق مختلف شهری برگزار کرده و اکنون نیز ادامه خواهد داشت.              پیش‌بینی حضور ۱۰ میلیون زائر نوروزی در مشهد | وزیر کشور گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور ۱۰ میلیون زائر نوروزی در مشهد، شورای ملی زیارت تمهیدات لازم را در این خصوص انجام داده است.              


تبریز اول | پایگاه اطلاع رسانی تبریز اول | جراحى همراه با صداقت و ایمان به سنت الهى، نیاز اقتصاد کشور


جراحى همراه با صداقت و ایمان به سنت الهى، نیاز اقتصاد کشور 1401/04/28

وحید خوش زرع مدیرمسئول تبریز اول: اجراى طرح جراحى اقتصادى توسط دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحى براى واردات بیشتر کالاها و هدفمند سازى یارانه ها مهمترین اتفاق حوزه اقتصاد کشور در طى سه ماه ابتدایى سال ۱۴۰۱ مى باشد.

طبق آمار بانک مرکزى طى چهار دهه گذشته ۳۵۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که متاسفانه در بیشتر مواقع وجود ارز دونرخى در بازار به ایجاد فسادهاى بزرگ در اقتصاد کشور منجر
شده است. 
جراحى اقتصادى بدین معنى است که از هدر دادن
ارز و خروج سرمایه جلوگیرى شود. مواردى که در اقتصاد ایران وجود دارد و قابل جراحى است، در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و باید به آن توجه شود.

آنچه رییس دولت سیزدهم از آن به جراحى اقتصادى تعبیر می کند، به نظر اقتصاددانان تنها راهکار موجود براى مدیریت اقتصادى کشور است.

بى شک مافیاى رانت و فساد همچون گذشته در برابر رئیسى هم خواهند ایستاد، آنها از تریبون هایى که در دست دارند به نام حمایت از طبقه فرودست و در حقیقت در راستاى صیانت از
منافع رانتى خود فریاد وااسفا سر می دهند، با موج سازى رسانه اى به تحریک مردم علیه دولت خواهند پرداخت و تا شکست این تغییر از پاى نخواهند نشست.

جراحى غده سرطانى یارانه هاى غیر مستقیم یکى از مهمترین ضروریات اصلاحات اقتصادى کشور است ولى تنها گام آن نیست. در کنار آن حداقل دو اقدام حیاتى دیگر همچون کنترل
نقدینگى با امتناع دولت از انتشار پول بى پشتوانه و انضباط مالى و همچنین تدبیر براى افزایش سرمایه گذارى در اقتصاد کشور
جهت ایجاد رونق اقتصادى ضرورت دارد.

در کنار این دو مقوله مهم دیگر اولى توجه به بهبود شرایط سیاسى کشورمان در سطح دنیاست که خوشبختانه با برنامه هاى دولت در توجه به کشورهاى همسایه و ادامه مذاکرات هسته اى با کشورهاى اروپایى و آمریکا در حال پیگیرى است و دومى قطع دست دزدان بیت المال هست که
باید با قاطعیت تمام برخورد و اجرا شود تا این جراحى فقطکوچک کردن سفره معیشت مردم نباشد.

در این مسیر علاوه بر تلاش و پیگیرى مسیر درست جراحى اقتصاد کشور همه ما بایستى با اعتقاد راسخ و خلوص نیت بر نصرت الهى و تحقق وعده الهى نیز باور داشته باشیم. همانگونه
که مقام معظم رهبرى نیز در سخنرانى اخیر خود فرمودند" ما در سال ۶۰ ، در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم روى پاى خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم میتوانیم؛ خداى سال ۶۰ ، همان خداى امسال است؛ خداى
دوران هاى سختى و دوران هاى گوناگون یکى است، همه ى سنت هاى الهى هم سر جایش است. سعى کنیم خودمان را مصداق سنّت هاى الهى در راه پیشرفت قرار بدهیم؛ سعى مان این باشد."

دولت در صورت صداقت و عدم طمع براى کاهش هزینه هاى دولت از این محل مى تواند مردم را در این جراحى بزرگ با خود همراه سازد. دولت بایستى همه منابع تخصیصى براى یارانه غیر مستقیم را که معتقد است ۷چ درصد انحراف دارد به صورت نقدى به مردم بپردازد. در این صورت با وجود افزایش اسمى قیمت ها، قطعا شاهد افزایش سطح رفاه عمومى خواهیم بود.

مهمترین بخش این است که اگر جراحى اقتصادى واقعى صورت نگیرد، بار دیگر به نقطه اول باز خواهیم گشت و تبادل پول و افزایش آن در جامعه، ما را به نقطه اول مى رساند.اخبار مرتبط

خبرگزاری تبریز اول

آخرین خبر ها


خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری مهر

 

Save